جراحی ها / جراحی های سرپایی / عمل واریکوسل
عمل واریکوسل

عمل واریکوسل یکی از بیشترین عملهای جراحی در نازایی مردان می باشد. به طور عمومی واریکوسل در تقریباً 15 % مردان دیده میشود . که در 35% این مردان به نازایی اولیه ودر 75% الی 85% به نازایی ثانویه منجر می شود. عمل جراحی واریکوسل به گونه های مختلف قابل انجام می باشد:
• عمل لاپارسکوپی
• رتروگرید اسکلروز
• عمل باز از ناحیه اینگوینال

عمل باز از روشهای ساده با برشی کوتاه با ریسک کمتر می باشد.

عوارض عمل واریکوسل عبارتند از:
- درست شدن هیدروسل و به عبارت ساده آوردن مایع در اطراف بیضه
- صدمه دیدن شریان بیضه وکوچک شدن بیضه با گذشت زمان
- عود مجدد واریکوسل

به طور تقریبی می توان گفت که عمل واریکوسل در بالا بردن درجه باروری بین 20 تا 60 درصد کمک می کند . در مقایسه درصد باروری بین مردانی که عمل نشده اند و مردانی که عمل واریکوسل انجام داده اند نشان می دهدکه 30 % باروری درمردان عمل شده بالاتر است.