بیماری های اورولوژی / سنگ های مجاری ادرار
سنگهای مجاری ادراری:

این سنگها می توانند در تمامی مجاری ادراری از کلیه، لگنچه، حالب، مثانه و پیشابراه پیش آیند. بیشتر این سنگها از نوع نمک کلسیم است و به مقدار کمی اوره و اسید اوریک باعث پیدایش سنگ می شوند.
موارد ریسک برای پیدایش سنگ در دستگاه مجاری ادراری: کاهش نوشیدن مایعات به خصوص آب و در عوض افزایش نوشیدن چای، دوغ و آب املاح دار با درصد کلسیم بالا و غیر استاندارد، اضافه وزن، مصرف بالای لبنیات و خوردن ویتامین D به همراه کلسیم برای جلوگیری از پوکی استخوان می باشند. در بسیاری از افراد کلیه به دلایل ژنتیکی و یا هورمونی سنگ تولید می کند.
حرکت سنگ کلیه بسیار دردناک است و با حالت تهوع، دل پیچگی، استفراغ یا از حال رفتن مریض همراه است. در این نوع موارد سریعاً به کلینیک نزدیک منزل و یا اورولوژیست معتمد مراجعه فرمایید تا مراتب درمانی شروع شود.
سنگهای مجاری ادراری با توجه به بزرگی آنها به 3 روش زیرتحت عمل جراحی قرار گرفته و درمان میشوند:
• دستگاه سنگ شکن بیرون اندامی ESWL
• دستگاه سنگ شکن درون اندامی مثلاً TUL
• دستگاه سنگ شکن درون اندامی کلیه PCN

ما در هر لحظه آماده ارائه مشاوره به بیماران هستیم تا درمان صحیح و بهتر را انتخاب کنند.