بیماری های اورولوژی / سرطان مثانه
سرطان مثانه:


سرطان مثانه درمردان 2 برابر زنان در سنین بالای 40 سال رویت می شود. ریسک برای گرفتن سرطان مثانه تماس با مواد شیمیایی سرطان زا، کشیدن سیگار، قلیان یا تریاک، نوشیدن مواد الکی، رنگ مو، اشتغال در کارخانجات رنگ رزی و عفونت انگلی با شیستومیازیس است.

معمولاً یکی از علائم اصلی برای مریض دیدن خون در ادرار بدون داشتن درد ویا سوزش می باشد. در اینگونه موارد باید بیمار سریعاً به دکتر اورولوژیست مراجعه کرده و تحت بررسی قرار بگیرد. در اینگونه موارد به غیر از بررسی آزمایشگاهی و معاینه بالینی و سونوگرافی بیمار تحت سیستوسکوپی قرار گرفته و در صورت نیاز نمونه برداری انجام می گیرد.

باتوجه به نتیجه نمونه برداری یا عمل جراحی تراشیدن تومور مثانه عمل مستقل و کافی خواهد بود و بیمار دیگر نیاز به عمل جراحی بعدی نخواهد داشت یا اینکه مثانه باید بطور کامل خارج گردیده و یک مثانه مصنوعی از روده برای بیمار فراهم گردد.