بیماری های اورولوژی / پیشگیری
پیشگیری:

یکی از مهمترین هدف مطب اورولوژی پیشگیری از بیماریهای سرطانی در مردان و همینطور زنان میباشد. با توجه به اینکه سرطان پروستات یکی از مهمترین بیماریها در مردان است، پیشنهاد میگردد بیماران از سن 45 سال به بالا سالیانه یکبار تحت بررسی توسط دکتر اورولوژیست قرار گیرند.

درکنار سرطان پروستان بیماریهای بد خیم دیگری مثل سرطانهای کلیه، حالب، مثانه و دستگاه تناسلی مردان نیاز به بررسی دارند که همزمان در معاینه بالینی و آزمایشات دیگر انجام می گیرند.

عفونتهای مجاری ادراری و مقاربتی، چگونگی درمان آنها و پیشگیری از عفونت مکرر از وظایف دیگر اورولوژیست هستند.

تغذیه مناسب با سبزیجات و میوه جات با کاهش مصرف گوشت قرمز، قند، خوراکی هایی با کلسترول و چربی بالا، نوشیدن مایعات غیر قندی و فراوان میتوانند به داشتن یک زندگی سالم کمک کنند.