جراحی ها / جراحی های بستری / آرکیدکتومی یا تخلیه بیضه
ارکیدکتومی یا تخلیه بیضه


عمل تخلیه و در آوردن بیضه معمولاً به دلایل مختلف انجام می گیرد.

در بیمارانی که تومور بیضه دارند از طریق زیر شکم یا ناحیه اینگوینال و برای دیگر موارد که مشکل سرطانی وجود ندارد از طریق کیسه بیضه انجام می شود.

تومورهای سرطانی بیضه معمولاً درد نداشته و بیماران به دلیل بزرگی و لمس توده در روی سطح بیضه به پزشک مراجعه می نمایند.

درکنار آزمایش خون و سونوگرافی از هر دو بیضه در موارد تشخیص تومور بیضه به اسکن کامپیوتری ازناحیه ریه – شکم ولگن نیاز است.