بیماری های اورولوژی / ناتوانی جنسی
ناتوانایی جنسی:


ناتوانایی جنسی می تواند به دلایل مختلف ایجاد شود:

1. مشکلات اعصاب و روان و افسردگی
2. اختلالات هورمونی
3. کشیدن سیگار، چاقی، لاغری باکاهش وزن بیش از حد نرمال
4. بیماریهای قند، تیروئید، کلیوی، کبدی و ریوی
5. مصرف دارویی مثل داروهای فشار خون
6. بیماریهای قلب و عروق

تشخیص صحیح و کاهش ریسک بیماری در افراد مختلف به برگشت دوباره و درمان اینگونه بیماران کمک می کند.

بدین وسیله ما می توانیم قدم به قدم برای رفع این بیماری به شما کمک کنیم.