بیماری های اورولوژی / بیماری های مقاربتی
بیماریهای مقاربتی:


این گونه بیماریها جزء گروه بیماریهای عفونی هستند که توسط روابط جنسی انتقال پیدا می کنند.

در این گروه نیز همانند بیماریهای عفونی، باکتریها، ویروسها و قارچها از شخصی به شخص دیگر انتقال یافته و علائم خود را نمایان می سازند.

خطرناک ترین این عفونتها بیماریهای ویروسی مثل هپاتیت، ایدز، تب خال جنسی، سیفیلیس، کلامودیا و کاندیلوم ( زیگیل ناحیه تناسلی) می باشند.

در صورت اطلاع از بیماری پارتنر و همسر خود باید به پزشک متخصص مراجعه شود تا بعد از طی مراحل تشخیصی درمان هرچه سریعتر انجام گیرد.