بیماری های اورولوژی / بیماری های کلیوی
بیماریهای کلیوی:

این نوع بیماریها به 2 نوع بیماری تقسیم بندی می شوند:
1- بیماریهای داخلی کلیه
2- بیماریهای مربوط به جراحی کلیه

از بیماریهای داخلی کلیه عفونتهای کلیوی و نارسایی کلیه هستند که توسط همکار نفرولوژیست و تحت نظر ایشان درمان می شوند.

• جراحات کلیوی و جراحات حالب
• بیماریهای خوش خیم کلیه
• سنگ کلیه - سنگ حالب
• بیماریهای بدخیم یا سرطان کلیه
• پیوند کلیه

از جمله کارهایی هستند که جراحان کلیه و مجاری ادراری انجام می دهند.
سرطان کلیه جزء سرطانهایی است که مردان بیشتر از زنان به آن مبتلا می شوند.
موارد ریسک سیگار، انواع گازهای شیمیایی سرطان زا و نارسایی مزمن کلیوی هستند. سن درگیری به این بیماری بین 50 تا 70 سالگی می باشد. برای تشخیص این گونه از بیماری ها کنترل 6 ماهه یا یک ساله توسط پزشک اورولوژیست انجام می گیرد.
این گونه از بیماریها معمولاً هنگام رشد و پیدایش علائمی از خود نشان نمی دهند و معمولاً علائم زمانی در بیماران نمایان می شود که سرطان به ارگانهای دیگر بدن سرایت کرده است.