بیماری های اورولوژی / اورولوژی کودکان
اورولوژی کودکان:


در اینجا می توان به ریفلاکس اداری، ختنه در کودکان و خردسالان، بیضه شکمی و نبودن تنزل بیضه به درون کیسه بیضه ها، تورشن بیضه، هایپوسپادی و بی اختیاری ادراری نام برد.


در اینجا بعد از معاینات بالینی و آزمایشات، درمان دارویی و یا جراحی پیشنهاد میشود. ما میتوانیم شما را در این نظر مشاوره دهیم و مشکلات کودک را درمان نماییم.