اطلاعات تماس

دکتر فرید پورک
جراح ومتخصص بیماری های کلیه ومجاری ادرار،ناتوانی جنسی ونازایی

آدرس: بيمارستان آراد، خيابان سميه، بين شريعتي و بهار | تلفن: 6-77601001-21-0098
تلفن همراه: 9391854317-0098