کنگره اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی   اورولوژی زنان   سیتولوژی ادراری 1   سیتولوژی ادراری 2

     
بی اختیاری ادراری   بیماری های عفونی ادراری   انستیتو جراحی اروپا   مجوز پزشکی کشور آلمان

   
تخصص اورولوژی از آلمان   اوروانکولوژی
(سرطان های دستگاه ادراری و تناسلی)
  براکی تراپی ( پرتو درمانی )

   
کنگره آندوسکوپی و لاپاراسکوپی 2010   جراحی ترمیمی مجرا در مردان   جراحی اطفال