1- پیشگیری


2- بی اختیاری ادراری


3- بیماریهای عفونی


4- بیماریهای مقاربتی


5- نازایی


6- ناتوانی جنسی


7- یائسگی در مردان


8- بیماریهای کلیوی


9- سنگ های مجاری ادراری


10- سرطان مثانه


11- سرطان پروستات


12- اورولوژی کودکان

13- سرطانهای مجاری ادراری و دستگاه های تناسلی


14- اورژانس در اورولوژی