جراحی ها / جراحی های سرپایی / بیوپسی پروستات
بیوپسی پروستات


بیوپسی پروستات تحت راهنمایی دستگاه سونوگرافی از طریق روده بزرگ انجام می گیرد. در صورت بالا بودن PSA بیمار و یا در معاینه بالینی توسط پزشک یا اورولوژیست ومشکوک بودن غده پروستات این نمونه برداری الزامی است.

در نمونه برادی پروستات تعداد نمونه ها از 6 تا 12 متغیر می باشد . ریسک و عوارض بیوپسی پروستات عبارتند از:

- عفونت مجاری ادراری به صورتی که درتحیققات انجام شده 2 درصد از بیماران بعد از نمونه برداری دچار عفونت مجاری ادراری و پروستاتیت می شوند و نیاز به درمان تزریقی آنتی بیوتیک در بیمارستان را دارند.

- خونریزی به 2 صورت خون ادراری و خون در مدفوع دیده شده است.

- احتباس ادراری به همراه سوزش ادراری درموارد نادری نیاز به گذاشتن سوند درونی مثانه دارد.