جراحی ها / جراحی های بستری / عمل باز پروستات خوش خیم
عمل باز پروستات خوش خیم


در این عمل زیر شکم و مثانه بازشده و توسط جراح غده های خوش خیم پروستات در آورده می گردد.

در پروستات های بزرگ با وزن بالای 75 گرم معمولاً از این نوع جراحی استفاده می شود.