درباره دکتر پورک

نام و نام خانوادگی: فرید پورک
تخصص: جراح کلیه و مجاری ادراری از آلمان

تحصیلات:
04/1991 شروع تحصیلات پزشکی در دانشگاه کلن آلمان
03/1994 امتحان پایه پزشکی
03/1996 امتحان بخش نخست پزشکی (کتبی)
04/1998 امتحان بخش دوم پزشکی (کتبی و شفاهی)
04/1998 لغایت 03/1999 امتحان بخش سوم و فارغ التحصیلی تیتر و بحث دکتری با قبولی در امتحان دکتری
03/06/2004: تز دکتری: عوارض عمل جراحی رادیکال سیستکتومی حین و بعد از عمل و دیورژن مثانه در دانشگاهDuisburg/Essen
تحت نظر Prof. Dr. Med. Darko Kroepfl

سوابق کاری:
1999 تا 2000: هجده ماه رزیدنت جراحی در مرکز جراحی و جراحی درون بین Kliniken Essen mitte
زیر نظر Prof. Dr. Dr. h.c Martin. K. Walz
2001 تا 2005 : رزیدنت اورولوژی در بیمارستان St. Elisabeth. Hospital Cologne تحت نظر Prof. Dr. Med. H. J. Peters
2004 تا 2005 : امتحان تخصصی اورولوژی(جراح کلیه و مجاری ادراری و دستگاه تناسلی)
2005 تا 2008 : دکتر ارشد در بخش اورولوژی بیمارستان Cologne St. Elsabeth. Hospital
تحت نظر Prof. Dr. Med. H. J. Peters
2008 تا کنون: دکتر متخصص اورولوژی در بیمارستان آراد

معلومات زبانی: فارسی- آلمانی- انگلیسی

گواهینامه ها:
1- میکروبیولوژی در مطب اورولوژی
2- آزمایشگاه ادراری
3- سیتولوژی ادراری
4- آزمایشگاه آندرولوژی
5- براکی تراپی Brachytherapy
6- اورودینامیک و بی اختیاری ادراری
7- اورولوژی زنان
8- اندویورلوژی و آندوسکوپی
9- اوروانکولوژی
بازدید از گواهینمامه ها و سرتیفیکیت ها